Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 12.10.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Priit Sibul
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga määratletakse seaduse tasandil töökeskkonna andmekogu eesmärk, kogutavad andmed ja andmete säilitustähtajad tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest. Uue nõudena nähakse eelnõus ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööinspektsioonile. Eelnõuga hõlmatakse seaduse kohaldamisalasse ka teenuse osutajad, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud, kellele kohaldatakse teatud seaduse sätteid. Näiteks kui asutuses või ettevõttes töötavad üheaegselt nii töötajad kui ka teenuse osutajad või kui töökeskkonnas tegutsevad üksnes teenuse osutajad, on teenuse osutajal kohustus teavitada tööandjat või teist teenuse osutajat oma tegevusega seotud ohtudest. Niisamuti teavitab tööandja teenuse osutajat, kes töötab koos tema töötajatega, töökohal esinevatest ohtudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest. Lisaks tuleneb eelnõust tööandja kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuse osutajatega. Eelnõuga suurendatakse tööandja vastutust töösuhte osapooltele kehtestatud nõuete rikkumise eest. Eelnõu eesmärk on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja vähendada tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Selleks arendatakse töökeskkonna andmekogu hõlbustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas.

Tekstid

257 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
29.12.2020 Avaldatud Riigi Teatajas
18.12.2020 Välja kuulutatud
10.12.2020 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
09.12.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
07.12.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.12.2020 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
07.12.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise dokumendid

Protokoll

Protokoll.asice

02.12.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

01.12.2020 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.12.2020 kell 17.30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.12.2020 15:00
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.12.2020 14:00
Otsus: Paluda Riigikogu juhatuselt luba esitada Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE dokumendid teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogule 4.12.2020 kella 15.00

Protokoll.asice

Protokoll

Esimene lugemine
02.12.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

25.11.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 25.11.2020 kell 9.00

Protokoll.asice

Protokoll

17.11.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.11.2020 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
09.11.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.11.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Priit Sibul

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Algatamine
13.10.2020 Menetlusse võetud
12.10.2020 Algatatud

Muudatusettepanekud

  • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE kohta Muudatusettepanek bdoc Muudatusettepanek

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool