Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.12.2020
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kalvi Kõva
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (sidedirektiiv), mille ülevõtmise tähtaeg on 21. detsember 2020. Seletuskirjas märgitakse, et võrreldes 2002. aastaga, mil liberaliseeriti telekommunikatsiooni turg ja võeti vastu uus õigusraamistik, on elektroonilise side turg kiiresti edasi arenenud ja elektroonilise side sektor on muutunud majanduselu tähtsamaks osaks. Sidesektor on digitaalmajanduse võimaldaja. Sellega koos on muutunud ka elektroonilise side teenuse tarbijate käitumisharjumused, üha enam kasutatakse traditsiooniliste sideteenuste (telefoni- ja mobiiltelefoniteenus) asemel andmesidel põhinevadi uusi teenuseid nn OTT-teenuseid (Over The Top teenus), mis pakuvad traditsioonilistele sideteenustele sarnaseid teenuseid. OTT-teenused on näiteks Skype, WhatsApp, Viber jt. Eelnõuga suurendatakse tarbijaõigusi, seda eelkõige sideteenuse lepingu lepingueelse teabe ja lepingu lühikokkuvõtte esitamise näol. Lepingueelse teabega antakse tarbijale võimalikult üksikasjalik ülevaade pakutavast sideteenusest, mis peaks ära hoidma arusaamatusi lepingus sätestatud sideteenuse ja reaalsuse vahel.

Tekstid

301 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
04.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 4.05.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

24.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.03.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
15.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.03.2021 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalvi Kõva
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Lisa 2 (301 SE tutvustus)

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (344 SE tutvustus)

Algatamine
11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kai Rimmel

Protokoll asice

Lisa 1 (SoM ettekanne)

Protokoll

15.12.2020 Menetlusse võetud
14.12.2020 Algatatud

Arvamused

 • 07.05.2021

  Advokaadibüroo LEXTAL OÜ kliendi AS TV Play Baltics arvamus elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 23.04.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 19.04.2021

  Advokaadibüroo COBALT OÜ kliendi Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd („Huawei“) täiendav arvamus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamusest elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse 301 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut