Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.03.2020
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Sven Sester
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu sihiks on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel, vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ning parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust. Senise regulatsiooni kohaselt tohib siseriikliku taastuvenergia eesmärgi täitmiseks korraldatavatel vähempakkumisel osaleda vaid selline tootmisseade, mis ei ole enne vähempakkumist elektrienergiat tootnud. Muudatuse kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja, motiveerimaks selliseid tootjaid edaspidi kasutama elektritootmise sisendina fossiilkütuste asemel taastuvaid energiaallikaid. Sellisel juhul võib vähempakkumise võitjale maksta toetust iga vähempakkumise kohta kuni kolme aasta jooksul alates vähempakkumise objektiks olnud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise alustamisest.

Tekstid

156 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
29.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.09.2021 14:00
20.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 20.09.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 29.09.2021 14:00
Teine lugemine
13.09.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.09.2021 15:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
14.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 14.06.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Vastavalt RKKTS §-le 105 lõikele 2 on 156 SE teise lugemise juurde ettekandjaks palutud eelnõu algataja esindaja majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Otsus: Kuivõrd algataja esindaja on esitanud eelnõu kohta sisulisi ettepanekuid, on otstarbekas et härra minister tutvustaks neid Riigikogule vahetult ja vastaks võimalikele küsimustele. Sellega seoses esitatakse juhatusele palve algataja esindaja ettekanne lisada antud päevakorrapunkti juurde esimeseks, enne juhtivkomisjoni ettekandja ettekannet

Lisa 1 (energiatõhususe esitlus)

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

11.06.2021 Komisjoni erakorraline istung reede, 11.06.2021
Otsus: taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS seaduse §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 15.06.2021 kl 17.15

Protokoll

Protokoll asice

08.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 8.06.2021 kell 14.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.06.2021 14:00
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 17.06.2021 10:00

Lisa 6 (Energiasalve esitlus)

Lisa 5 (Rahandusministeeriumi esitlus)

Lisa 4 (VKG esitlus)

Lisa 3 (Eesti Energia esitlus)

Lisa 2 (Eleringi esitlus)

Lisa 1 (MKM-i esitlus)

Protokoll

Protokoll asice

02.06.2020 Komisjoni istung teisipäev, 2.06.2020 kell 14.00

Lisa 1 (arutelukava)

Lisa 2 (ETEK slaid)

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 3 (Estonian Cell slaidid)

Lisa 4 (EJKÜ slaid)

Esimene lugemine
06.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.05.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
21.04.2020 Komisjoni istung teisipäev, 21.04.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1

Algatamine
16.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 16.03.2020 kell 11.10
Otsus: Määrata ettekandjaks Sven Sester

Protokoll

Protokoll asice

10.03.2020 Menetlusse võetud
09.03.2020 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 15.06.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 156 SE kohta

 • 14.06.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 156 SE kohta

 • 14.06.2021

  Algataja esindaja ettekanne

 • 14.06.2021

  Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 156 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool