Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.01.2019
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Monika Haukanõmm
Vastutav ametnik: Aimi Kaldre

Tutvustus

Lepingu eesmärk on tagada isikutele ühest riigist teise liikumisel pensionikindlustus. Samuti määratakse kindlaks, kumma riigi õigust kohaldatakse nende isikute töötasult makstavate maksude suhtes, kes elavad ühes, aga töötavad teises riigis või on lähetatud tööle teise riiki. Leping puudutab Eestis ja Valgevenes elavaid vanaduspensioniealisi isikuid, kes soovivad saada vanaduspensioni. Samuti tööeas isikuid ja lapsi, kes soovivad teises riigis saada oma sooduspensioni või toitjakaotuspensioni. Lisaks puudutab leping ka tööealisi isikuid, kes elavad ühes ja töötavad teises riigis (nt transpordiettevõtetes töötavad isikud, meremehed, ettevõtjad) või on lähetatud tööle teise riiki. Üldjuhul rakendatakse lepingupoole territooriumil töötava isiku suhtes selle riigi õigusakte, kus isik reaalselt töötab (erandid on nt laevapere liikmed).

Tekstid

790 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
20.02.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
18.02.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 18.02.2019 kell 11.10
11.02.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 11.02.2019 kell 11.10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 20.02.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu seadusena vastu võtta
Esimene lugemine
30.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.01.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
21.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 21.01.2019 kell 11.10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 30.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 07.02.2019 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni aseesimees Monika Haukanõmm

Protokoll

Protokoll

Algatamine
15.01.2019 Menetlusse võetud
14.01.2019 Algatatud
Tagasiside
 

Prindi

Aimi Kaldre