Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 28.05.2018
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jaanus Karilaid
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Tutvustus

Eelnõuga tehakse muudatusi karistusseadustikus, ohvriabi seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja riigi õigusabi seaduses. Eelnõu eesmärk on võidelda kasvava rahvusvahelise terrorismiohuga. Selleks võetakse riigisisesesse õigusesse üle vastav EL direktiiv ja tagatakse Eesti õiguse kooskõla ÜRO resolutsiooni ja terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolliga. Rahvusvahelistest nõuetest tulenevalt sätestatakse eelnõuga kuriteona terrorismi väljaõppe, selle nimel reisimine, terrorismi korraldamine, rahastamine ja toetamine. Teiste ohvriabiteenuste kõrval tagatakse terrorismiohvritele vajaliku psühholoogilise abi andmine. Teenus tagatakse nii Eestis toimepandud teo tagajärjel kannatanutele kui ka Eesti Vabariigi elanikele, kes on saanud terrorismi tõttu kannatada välismaal. Terrorikuriteo ohvrile tagatakse kriminaalmenetluses riigi õigusabi sõltumata tema majanduslikust seisundist. Lisaks tehakse karistusseadustikus muudatused, mis täpsustavad ja täiendavad Eesti Vabariigi julgeoleku, iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud kuriteokoosseise. Kõikide Eesti Vabariigi vastaste süütegude toimepanemise eest sätestatakse ka juriidilise isiku vastutus, kuna erisuseks puudub põhjus. Õiguslünkade välistamiseks sätestatakse eraldi kuriteona välisriigi luure- või julgeolekuteenistuja poolne Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud luuretegevus ning sellise tegevuse toetamine. Samuti täpsustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomise või pidamise ja ametiisiku riigivastase mõjutamise kuriteokoosseise.

Tekstid

642 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
11.12.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 11.12.2018 10:00
04.12.2018 Komisjoni istung teisipäev, 4.12.2018 14:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 11.12.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 19.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
20.11.2018 Komisjoni istung teisipäev, 20.11.2018 14:00

Protokoll

Protokoll

12.09.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.09.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
11.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 12.09.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 26.09.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Jaanus Karilaid

Protokoll

Protokoll

Algatamine
29.05.2018 Menetlusse võetud
28.05.2018 Algatatud

Arvamused

  • 27.09.2018

    Riigikohtu arvamus karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu 642 SE kohta

  • 06.09.2018

    Justiitsministeeriumi arvamus karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 642 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart