Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.11.2021
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jüri Jaanson
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lahendatakse seaduse rakendamisel esile kerkinud praktilised probleemid ja viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu riigihangete direktiividega. Peamiselt on tegemist erinevate tehnilist laadi muudatustega, et parandada õigusselgust ja muuta hankekorraldust paindlikumaks. Hindamiskriteeriume, põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste käsitlemist ja hankelepingute rikkumist puudutavad muudatused muudavad riigihanke menetluse ja ka hankelepingute täitmise hankija jaoks paindlikumaks ning võimaldavad hankijal riigihanke tingimuste seadmisel paremini arvestada konkreetse riigihanke eripärade ja vastava turuolukorraga. Heastamist ja hankepassi puudutavad muudatused vähendavad nii hankijate töö-, kui ka ettevõtjate halduskoormust. Euroopa Komisjoni etteheidete alusel tehtavatest muudatustest kaks on tehnilist laadi ja puudutavad hankijate vahelise koostöö ühe eelduse, st avatud turul toimuva tegevuse protsendimäära arvutamist ning innovatsioonipartnerluse korral riigihanke alusdokumentides sisalduva kirjelduse täpsust. Kaks muudatust puudutavad võistleva dialoogi korral eduka pakkujaga pakkumuse täpsustamiseks läbirääkimiste lubamist, mis selle menetluse iseloomu arvestades võib olla hankelepingu tingimuste lõplikuks paika panekuks väga oluline. Läbirääkimiste ja pakkumuse täpsustamise käigus ei tohi pakkumust ega riigihanke alusdokumente muuta ning tuleb tagada, et pakkujat ei asetata võrreldes teiste pakkujatega soodsamasse olukorda. Muudatus võimaldab paindlikkust, mis on võistleva dialoogi kasutamisel kvaliteetse tulemuse saavutamiseks määrava tähtsusega. Ülejäänud kaks muudatust käsitlevad hindamiskriteeriumide seadmisel nende osakaalude määramist kas asjakohase vahemikuna või kui see ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, tähtsuse järjekorras. Kuigi hankijad on harjunud hindamiskriteeriumidele kindlaid osakaalusid määrama, mis on ka kõige läbipaistvam ja kontrollitavam viis ning tagab kõige paremini pakkumuste hindamisel ettevõtjate võrdse kohtlemise, võib lisatav paindlikkus aidata teatud juhtudel kaasa majanduslikult kõige soodsama pakkumuse leidmisele.

Tekstid

491 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
05.05.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
27.04.2022 Välja kuulutatud
14.04.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
07.04.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.04.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
04.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 12.05

Protokoll asice

Protokoll

15.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.03.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 13.04.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Esimene lugemine
19.01.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.01.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 10.01.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.01.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Lisa 3 (tariifsete soodustuste kava slaidid)

Lisa 2 (FuelEU Maritime slaidid)

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (Riigihangete seaduse slaidid)

Algatamine
14.12.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.12.2021 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jüri Jaanson

Lisa 1 (2021. sügisistungjärgu statistika)

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 2 (2021. aasta statistika)

23.11.2021 Menetlusse võetud
22.11.2021 Algatatud

Arvamused

 • 15.03.2022

  Välisministeeriumi arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 15.03.2022

  Välisministeeriumi arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 04.03.2022

  Rahandusministeeriumi arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 14.02.2022

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 03.02.2022

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus riigihangete seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut