Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 24.01.2022
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Timo Suslov
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimise, korraldamise ja kasutamise alused, riigi, vee-ettevõtja, kohaliku omavalitsuse ning tarbija õigused ja kohustused ning riikliku järelevalve ja vastutuse nõuete rikkumise eest. Eelnõuga sätestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK ) teenuse hinna mõistlikkuse põhimõtted ja selle kujundamise alused. Uudsena on sätestatud ohtlike ainete ohjamise kord, et tagada ohtlike ainete ülevaade nende tekkekohast kuni puhastamiseni. Täiendatud on ka lepingu rikkumisest tulenevaid lepingu peatamise ja lõpetamise aluseid, ÜVVK teenuse osutamise jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning ÜVVK teenuse hinna vaidlustamise aluseid. Eelnõu näeb ette tagada tarbijale kvaliteedinõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga. Oluline on ÜVVK teenuse osutamine tarbijale taskukohase hinnaga, tagades samal ajal teenuse järjepidevuse, jätkusuutlikkuse ja teenuse osutamise kvaliteedi.

Tekstid

523 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
22.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 22.03.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

07.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.03.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Timo Suslov

Protokoll

Protokoll asice

Lisa

Algatamine
25.01.2022 Menetlusse võetud
24.01.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 16.03.2022

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu 523 SE kohta

 • 16.03.2022

  Eesti Keemiatööstuse Liidu arvamus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu 523 SE kohta

 • 16.03.2022

  Eesti Vee-ettevõtete Liidu arvamus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu 523 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool