Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.04.2021
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Üllar Saaremäe
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle kaks Euroopa Liidu 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi, mis olid osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016. aasta septembris avaldatud nn autoriõiguse reformipaketist (ülevõtmistähtaeg 7. juuni 2021). Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi. Muudatustega parandatakse autorite ja esitajate läbirääkimispositsiooni autorilepingute sõlmimisel, kohustades teist lepingupoolt andma neile vähemalt kord aastas infot õiguste kasutamise kohta. Samuti antakse võimalus laiendatud kollektiivsete litsentsilepingute sõlmimiseks teoste kasutamisel, kui igalt üksikult õiguste omajalt loa saamine oleks kasutajale liigselt koormav, see puudutab näiteks televisiooni või raadioteenuste pakkumisi. Muuhulgas kehtestatakse ka kohustused veebiplatvormidele (nt YouTube, Facebook), kelle peamine eesmärk on võimaldada teenuse kasutajatel laadida sisu üles ning pääseda ligi teostele, esitustele ja muule sisule, mis võivad olla kaitstud autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õigustega (videoklipid kontsertidest, väljavõtted filmidest ja teleseriaalidest, muusikasalvestised jne). Samuti täiendatakse vaba kasutuse juhtusid, mil kasutajatel on lubatud kasutada kaitstud teost või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti (nt esitust või fonogrammi) ilma õiguste omaja nõusolekuta ja tasu maksmata. Näiteks võimaldatakse teoste kasutamine ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata teksti- ja andmekaeve eesmärkidel nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel. Kehtiva õiguse järgi on see lubatud vaid mitteärilistel eesmärkidel. Lisaks luuakse kultuuripärandiga tegelevatele asutustele (raamatukogud, muuseumid, arhiivid) paremad võimalused kaubanduskäibest väljas olevate teoste kasutamiseks kultuuripärandi tutvustamisel.

Tekstid

368 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
19.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 19.10.2021 kell 14.00
21.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 21.09.2021 kell 14.00, A. Rei ruum

Õiend asice

Protokoll

Protokoll asice

Õiend

15.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 15.06.2021 kell 14.00 A. Rei ruum

Protokoll

Protokoll asice

01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

05.05.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.05.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
13.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 13.04.2021
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.05.2021 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Üllar Saaremäe
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll asice

Algatamine
06.04.2021 Menetlusse võetud
05.04.2021 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Õppeasutus
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas