Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 24.01.2022
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kristen Michal
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu korrastab riikliku lennunduse nõudeid, loob aluse peamiselt geograafiliste alade ja ajutiste geograafiliste alade kehtestamiseks mehitamata õhusõidukite lendamise piiramiseks ning korrastab riigikaitselisel eesmärgil õhuruumi kasutamisega seonduvaid nõudeid, samuti tagab lahtiste lasketiirude kohal ohutu lendamise madalalt (nt kuni 305 m kõrgusel) lendavatel õhusõidukitel. Eelnõuga antakse geograafilise ala kehtestamise õigus lendamise piiramiseks valitsusele ning seadusega sätestatud juhtudeks ka ajutise geograafilise ala kehtestamiseks Politsei- ja Piirivalveametile (PPA), Päästeametile, Kaitsepolitseiametile, Maksu- ja Tolliametile ning Kaitseväele kas avaliku korra või riigi julgeoleku tagamise eesmärgil, mis tuleneb asutusest ja tema ülesannetest või nende asutuste seadusest tulenevate muude ülesannete täitmiseks. Teatud juhtudel (nt tulekahju, lennuõnnetus, liiklusõnnetus, VIP isikute kaitse) tekib vajadus piirata kiiresti eelkõige mehitamata õhusõidukite lendamist, mis tähendab, et ka lennupiirangud mehitamata õhusõidukitele teatud õhuruumi osas ajutise geograafilise alana tuleb kehtestada kiiresti. Riikliku lennunduse nõuete korrastamise käigus muudetakse riikliku õhusõiduki definitsiooni ning lisatakse riikliku lennunduse, kaitselennunduse ja kaitselennunduse õhusõiduki mõisted. Võrreldes kehtiva lennundusseadusega (LennS) lisanduvad riikliku lennunduse õhusõidukite hulka ka Päästeameti, Keskkonnaameti ja Kaitsepolitseiameti õhusõidukid. Kaitselennunduse õhusõidukite hulka arvatakse ka Välisluureameti ja Kaitseliidu õhusõidukid. Samuti täpsustatakse, millised nõuded LennSist kohalduvad riiklikule lennundusele ja eraldi kaitselennundusele. Eelnõuga ei muudeta põhimõtet, mille kohaselt riiklik lennundus järgib üldjuhul tsiviillennundusele kehtestatud nõudeid (nt lennukõlblikkus, rajatised, pilootide ja meeskonnaliikmete kvalifikatsiooninõuded) ja kaitselennundus peamiselt lennundus-määrustikuga kehtestatud nõudeid. Olulise muudatusena lisatakse eelnõusse mehitamata tsiviilõhusõiduki suhtes riikliku järelevalve käigus kohaldada lubatavad meetmed (nn droonitõrje meetmed). Nimetatud meetmed on peamiselt seotud avaliku korra tagamise ja riigi julgeoleku kaitsmisega, mistõttu neid ei saa kohaldada iga juhtumi korral. Riigikaitse eesmärgil õhuruumi kasutamise regulatsioonis on olulisim muudatus LennSi täiendamine paragrahviga, millega Lennuliiklusteeninduse ASile (LLT) määratakse riigikaitselised ülesanded: tagada lennuliiklusteenuse, sidepidamis-, navigatsiooni- ja seireteenuse ning aeronavigatsioonialase teenuse osutamine. Kuidas LLT täpselt Kaitseväge aitab, pannakse paika Kaitseväe juhataja kehtestatava õhuruumi kontrolli plaaniga. Lennuohutuse tagamiseks muudetakse ka relvaseadust (RelvS), millesse lisatakse säte, et lahtise lasketiiru ja laskepaiga omanikud või valdajad peavad enne lasketiiru või -paiga kasutusele võtmist edastama Transpordiametile lasketiiru koordinaadid. See on oluline, et piloodid ja kaugpiloodid teaksid, kus sellised lasketiirud ja -paigad asuvad, et nad saaksid sellega marsruudi ja lennukõrguste valikul arvestada.

Tekstid

524 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
31.05.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 2.06.2022 10:00
17.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 17.05.2022 kell 14.00
Otsus: Viia ME nr 6 hääletamine läbi komisjoni istungil 30.05.2022
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 02.06.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 08.06.2022 14:00
10.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31.05.2022 10:00

Protokokoll asice

Protokoll

Esimene lugemine
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek eelnõu täiskogu päevakorrast välja arvata
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.03.2022 10:00

Protokoll asice

Lisa 2 (MKM-i esitlus)

Lisa 1 (Sotsiaalministeeriumi esitlus)

Protokoll

15.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.02.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.03.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Küsida 524 SE osas arvamust Riigikogu riigikaitsekomisjonilt

Lisa 1 (ERAA esitlus)

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
10.02.2022 Komisjoni istung neljapäev, 10.02.2022 kell 8.30
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kristen Michal

Protokoll

Protokoll asice

25.01.2022 Menetlusse võetud
24.01.2022 Algatatud

Arvamused

 • 17.05.2022

  Kaitseministeeriumi arvamus lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu 524 SE kohta

 • 16.05.2022

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu 524 SE kohta

 • 16.05.2022

  Kaitseministeeriumi täiendav arvamus lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu 524 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool