Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.08.2018
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aivar Kokk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Tutvustus

Eelnõu näeb ette loobumise geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu loomisest, selle asemel luuakse võimalus asjakohaste andmete kandmiseks taimetervise registrisse. Samuti tuleb eelnõu kohaselt edaspidi GM põllukultuuri kasvatamiseks saavutada eelnevalt kokkulepe mesinikuga, kelle mesilaspere jääb põllust kuni kolme kilomeetri kaugusele. GM põllukultuuri käitlemiseks, mis hõlmab Euroopa Liidu turustamisloa alusel nende kasvatamist põllul, kasvatamisega seotud vedu (enne külvi põllule ja pärast saagikoristust ladustamisele) ning ladustamist enne turustamist, tuleb esitada majandustegevusteade Põllumajandusametile. Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, on lubatud kasvatada ainult üht GM põllukultuuri – maisi MON 810. Selle maisiliini sordid on aretatud kasvatamiseks lõunapoolsetes piirkondades ja seepärast ei ole seni ükski põllumajandustootja Eestis lubatud GM põllukultuuri kasvatamise vastu huvi tundnud. Eestis ei kasvatata hetkel GM põllukultuure, seetõttu puudub vajadus uue riikliku andmekogu asutamiseks. Kehtiva seaduse kohaselt peab GM põllukultuuri kasvatada sooviv isik teavitama kirjalikult GM põllukultuuri käitlemise kavatsusest mesila omanikku, kui mesila asub kuni kolme kilomeetri kaugusel põllumaast. Teavitamise kohustusest loobutakse, kuna mesitarust kolme kilomeetrise raadiuse juures on mee saastumine GMO-dega üsna tõenäoline. Seega ei anna üksnes teavitamine vajalikku tulemust ning hilisemate vaidluste vältimiseks on oluline saavutada kokkulepe, millega mesinik muu hulgas avaldab nõusolekut mee võimalikuks saastumiseks GMO-dega ja arvestab sellega kaasnevate tagajärgedega.

Tekstid

681 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
05.12.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
26.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 26.11.2018
Otsus: Muuta eelnõu 681 SE kolmanda lugemise kuupäeva ja määrata selleks 19.12.2018

Protokoll

Protokoll

26.11.2018 Saadetud kolmandale lugemisele
20.11.2018 Komisjoni istung teisipäev, 20.11.2018 14:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 05.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Saata eelnõu 681 SE kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 12.12.2018

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
19.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 19.11.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 20.11.2018

Protokoll

Protokoll

Protokoll

05.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

10.10.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.10.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 10.10.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 24.10.2018 kell 17.15 24.10.2018 17:15

Protokoll

Protokoll

Algatamine
22.08.2018 Menetlusse võetud
22.08.2018 Algatatud

Arvamused

  • 25.10.2018

    Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) arvamus geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 681 SE kohta

  • 16.10.2018

    Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 681 SE menetlemine Riigikogus

  • 11.10.2018

    Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 681 SE menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Ülle Särgava