Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi Riigikogu liikme hääletust

Vali rippmenüüst Riigikogu liikme nimi ja klikka "Otsi" nupul.

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Hääletused: Siret Kotka-Repinski

Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
04.12.2019 / 14:57
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine"
04.12.2019 / 14:52
PooltPoolt
Lõpphääletus Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:46
PooltPoolt
Lõpphääletus Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:41
PooltPoolt
Lõpphääletus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:36
PooltPoolt
Lõpphääletus 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 14:07
PooltPoolt
Lõpphääletus Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
04.12.2019 / 14:06
PooltPoolt
Lõpphääletus Käibemaksuseaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 14:05
PooltPoolt
Lõpphääletus Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
04.12.2019 / 14:03
PooltPoolt
Lõpphääletus Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine)
04.12.2019 / 14:00
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
04.12.2019 / 12:01
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
03.12.2019 / 12:29
PuudubPuudub
Tööaja pikendamine
03.12.2019 / 10:07
PuudubPuudub
Lõpphääletus Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
03.12.2019 / 10:04
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
02.12.2019 / 18:56
VastuVastu
Tagasi lükkamine Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)
02.12.2019 / 15:04
PooltPoolt
Päevakorra kinnitamine
02.12.2019 / 15:03
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
21.11.2019 / 10:04
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
20.11.2019 / 14:38
PooltPoolt
Lõpphääletus Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus
20.11.2019 / 14:14
PooltPoolt
Lõpphääletus Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus
Tagasiside